Serveis Particulars / Assessoramiento Jurídic

Assessoramiento Jurídic particularsBUFET JURÍDIC JOVER ofereix assessorament jurídic a particulars a través de consultes jurídiques que, en general es realitzen de manera presencial.

El client és atès per un advocat expert en la matèria que, després d’escoltar atentament la problemàtica que exposa el client i revisar la documentació referent a la mateixa, emet el seu dictamen.
Generalment la consulta serà resolta en la primera visita, tret que com a conseqüència de la complexitat del tema o del volum de la documentació a revisar, l’evacuació de la consulta requereixi un estudi més detallat. En aquest cas, s’assenyala nova visita en un termini màxim de cinc dies hàbils.