Serveis Particulars / Assistencia lletrada

Assistencia lletradaBUFET JURÍDIC JOVER, assumeix la direcció lletrada en tot tipus procediments judicials on estiguin en joc els drets i interessos legítims dels nostres clients.

Amb la nostra intervenció no solament assegurem al client que tindrà en tot moment la millor defensa jurídica possible, sinó també que estarà informat de l’estat del procediment, en execució del nostre compromís de transparència en l’execució de l’encàrrec professional.