93 269 09 54 info@jover-abogados.com

Avís legal

1. Titular de la Web
El present avís legal regula l’ús del domini web www.jover-abogados.com del que és titular BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P., amb CIF B64999972 domicili a l’efecte de notificacions en, Carrer BRUC, 7 PRINCIPAL 1ª Barcelona adreça de correu electrònic: info@jover-abogados.com.
BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P., es troba inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona Prenc 40997 Foli 39, Fulla B375272, Inscripció 1.
Així mateix, aquesta societat professional està inscrita en el Registre de Societats Professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb el número 472.

2. Ús i accés d’Usuaris
S’informa a l’usuari de la present web que l’accés a la mateixa suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions incloses en el present avís legal. La utilització de la web té caràcter gratuït, no exigeix subscripció i no implica l’establiment de relació comercial alguna amb BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P.
L’usuari de la web es compromet a la utilització del lloc web de conformitat amb el que es disposa en la Llei i el present Avís Legal, segons els bons costums i l’ordre públic. Igualment s’obliga a NO utilitzar el portal i els seus continguts amb finalitats o efectes il·lícits, lesius dels drets de BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P., o de tercers o que de qualsevol altra forma puguin danyar, sobrecarregar, inutilitzar o deteriorar el lloc web i/o els seus continguts i/o el servei de BUFET JURÍDIC JOVER I ASSOCIATS S.L.P., o impossibiliti la normal utilització o gaudi d’aquests per part d’altres persones.
La responsabilitat derivada del mal ús realitzat sobre els continguts de la present web recaurà única i exclusivament sobre l’Usuari que accedeixi a ells, quedant BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P., exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat sobre aquest tema.
Queda prohibida la manipulació de les dades identificatives de BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P., continguts en el present espai web així com la dels elements tècnics, dels continguts, de la informació i en general de la configuració de l’espai web.

3. Actualització i modificació de la pàgina web
BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P., es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web.

4. Contingut de la web i enllaços.
La finalitat de BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P., amb aquesta web site és presentar la seva activitat com a signatura dedicada a la prestació de serveis jurídics a nivell local, nacional i internacional, així com a l’assessorament global.
BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P., no es fa responsable del mal ús que es realitzi dels continguts de la Web, sent exclusiva responsabilitat de l’Usuari que accedeix a ells o els utilitza.
BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P., no es fa responsable per la informació que continguin les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través dels links o enllaços que la web site de BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P., ofereixi, sent exclusiva responsabilitat de l’Usuari que accedeix a ells o els utilitza. L’existència de links o enllaços inclosos en la web site de BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P., té finalitat merament informativa respecte de l’existència d’altres fonts d’informació relacionada. El contingut i la gestió de les pàgines web vinculades a través dels enllaços inclosos en la web site de BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P., es regirà sota les condicions d’aquelles, declinant BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P., qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

5. Formularis de recollida de dades
La utilització de determinades sol·licituds dirigides a BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P., requereixen del previ emplenament de formularis de la web.
La informació que l’Usuari faciliti a BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P., a través d’aquests formularis haurà de ser exacta i veraç. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la informació donada a BUFET JURÍDIC JOVER I ASSOCIATS S.L.P., a fi que correspongui, en tot moment, amb la situació real de l’Usuari. En el supòsit de manifestacions inexactes, incompletes o falses comunicades per l’Usuari, aquest serà l’únic responsable pels perjudicis que a causa d’això es poguessin causar a BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P., o a tercers.
Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades de la web s’incorporaran als fitxers de dades de caràcter personal del que és responsable BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P.
Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar les candidatures d’ocupació així com els suggeriments i consultes que es rebin a través de la web.
L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a aquest efecte a l’adreça assenyalada en apartat 1 del present avís.
BUFET JURÍDIC JOVER I ASSOCIATS S.L.P., adopta els nivells de seguretat tècnics i organitzatius exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament.

6. Cookies.
Les cookies són procediments automàtics que algunes pàgines web emmagatzemen en l’ordinador quan es visiten i que es retornen al servidor que les va crear en realitzar la següent visita. La web site no emmagatzema cookies.

7. Propietat intel·lectual i industrial
Els continguts del lloc web www.jover-abogados.com disseny gràfic, logos, imatges, icones, tecnologia, programari, links i codis font així com el desenvolupament de la web *site són de propietat exclusiva de BUFET JURÍDIC JOVER & ASSOCIATS S.L.P. ,i per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de la seva pàgina web ni encara citant les fonts, excepte consentiment escrit de BUFET JOVER I ASSOCIATS S.L.P., autoritzant expressament aquests o qualsevol altra modalitat d’explotació sobre els drets dels quals BUFET JOVER I ASSOCIATS S.L.P., és titular.

8. Limitació de garanties i responsabilitats

BUFET JOVER & ASSOCIATS S.L.P., s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de problemes tècnics, de la presència de virus o d’altres elements que puguin ocasionar fallades o alteracions en els seus equips informàtics i fitxers o documents emmagatzemats en els sistemes informàtics dels usuaris del lloc web. Igualment, BUFET JOVER I ASSOCIATS S.L.P., no es responsabilitza dels danys que poguessin causar terceres persones o fonts alienes.

9. Llei i jurisdicció
Les relacions en protecció de dades que s’estableixin entre JOVER I ASSOCIATS S.L.P., i els usuaris d’aquesta web, se sotmetran a la legislació i jurisdicció espanyoles.

93 269 09 54