ERE temporal degut a Coronavirus

ERE temporal degut a Coronavirus

L’any 2020 sens dubte serà recordat pel coronavirus o virus COVID19. I lamentablement no ho serà només per les conseqüències a nivell de salut, sinó també en l’afectació que ha tingut a nivell social i econòmic, arribant a provocar que moltes empreses...
Acomiadament objectiu per ineptitut sobrevinguda

Acomiadament objectiu per ineptitut sobrevinguda

L’Estatut dels Treballadors preveu com una possible causa per procedir a un acomiadament objectiu la “ineptitud del treballador coneguda o sobrevinguda amb posterioritat a la seva col·locació efectiva en l’empresa” . Per ineptitud hem...