Dret de Familia

Dret de Familia

BUFET JURÍDIC JOVER compta amb una advocada especialista en Dret de Família, de manera que s’ofereix un servei de qualitat en les següents matèries:

A través dels profesionals esmentats, oferim un servei de qualitat en els següents procediments:

  • Separacions i divorcis.
  • Reclamació de pensions d’aliments.
  • Procediments de filiació.
  • Sol·licitud de custòdia de fills menors d’edat o incapacitats.
  • Capitulacions matrimonials.

    Acepto las condiciones de política de privacidad