Estrangeria

Estrangeria

BUFET JURÍDIC JOVER compta amb professionals especialitzats en matèria d’estrangeria, de manera que oferim un servei de qualitat tant en l’assessorament a l’immigrant o emigrant, com en la tramitació dels corresponents permisos de residència i/o treball o nacionalitat espanyola davant les autoritats competents.

Així mateix, també portem l’adreça lletrada en els recursos que s’interposin contra les resolucions administratives en aquesta matèria, ja sigui en via administrativa o contenciós-administrativa.

Per tant, dins d’aquesta àrea funcional trobem les següents matèries:

  • Permís de treball inicial.
  • Arrelament laboral.
  • Arrelament social.
  • Permisos de familiar comunitari.
  • Procediments d’expulsió.
  • Nacionalitat.
  • Recursos en via administrativa.
  • Recursos contenciosos administratius.

    Acepto las condiciones de la política de privacidad