Formació jurídica

Serveis Empresa / Formació jurídica

Formació jurídicaEn moltes ocasions, ens trobem amb entitats empresarials que disposen de departaments jurídics propis o de departaments de recursos humans que s’encarreguen de realitzar actuacions de tràmit en matèries legals.

Ens referim a la negociació i redacció de contractes, cartes d’acomiadament, consignacions judicials o a l’assistència a actes de conciliació.

Formació Jurídica Empresarial

En moltes ocasions aquestes tasques són realitzades per persones amb una formació acadèmica suficient, però que, col·lapsats pel quefer diari, no tenen temps suficient com per actualitzar-se o il·lustrar-se en qüestions jurídiques que poden arribar a ser rellevants. De fet, en multitud d’ocasions la falta d’actualització jurídica suposa la comissió d’errors que després no tenen solució.

Per això, dins dels nostres serveis, a més de la informació legal, també oferim la possibilitat de realitzar accions formatives per a les empreses que ens ho sol·licitin, en temes relacionats amb les àrees jurídiques del despatx.