Gestió Laboral

Gestió Laboral

BUFET JURIDIC JOVER compta amb un servei de gestió laboral per a empreses que és ofert per professionals qualificats i amb una gran experiència en aquesta matèria.

Gestió Laboral Empresarial

Aquest servei engloba les següents tasques:

 • Assessorament en matèria de contractació i Seguretat Social.
 • Confecció de nòmines.
 • Tramitació d’assegurances socials (elaboració i presentació dels documents de cotització TC-1 i TC-2).
 • Confecció dels contractes de treball i comunicació al Servei Públic d’Ocupació.
 • Tramitació d’altes, baixes i variacions de dades de treballadors en Seguretat Social.
 • Elaboració de parts d’accidents.
 • Tramitació de baixes mèdiques.
 • Seguiment del conveni col·lectiu aplicable a l’empresa.
 • Elaboració de documents de saldo i quitança.

Tots aquests serveis es troben inclosos en la quota que paga mensualment el client, que és calculada en funció del nombre de treballadors que té a cada moment en plantilla.

Dins d’aquesta quota també es troba inclosa l’elaboració per part dels nostres advocats de les cartes de modificació substancial de les condicions de treball i les cartes d’acomiadament, tot i que el client no tingui contractat el nostre servei d’assessorament jurídic.

  Acepto las condiciones de la política de privacidad