Plans de viabilitat i reestructuració empresarial

Serveis Empresa / Plans de viabilitat i reestructuració empresarial

Plans de viabilitat i reestructuració empresarial

BUFET JURÍDIC JOVER, en col·laboració amb consultores i economistes de reconegut prestigi i solvència professional, ofereix un servei de reestructuració empresarial que té la finalitat d’assegurar la viabilitat d’empreses sumides en situacions econòmiques complicades.

Per a això, es realitza una anàlisi de la situació econòmica de l’empresa i de les causes que li han portat a aquesta situació, així com de la viabilitat de la continuïtat del projecte empresarial.

Després d’aquesta anàlisi, es confecciona un pla de viabilitat que és dut a terme mitjançant les eines que atorga l’ordenament jurídic a l’empresari per reconduir situacions econòmiques negatives.