Quant triguen a resoldre els procediments d’estrangeria

procedimientos de extranjería

En els últims temps, els processos d’estrangeria han anat canviant d’un moment a un altre. Això ha generat que els temps en resoldre els expedients també patissin un petit canvi considerable. Conèixer els terminis de resolució és una informació que realment li interessa a tots els clients ja que en base a aquesta resposta depèn molta vegades la seva estada al país i moltes altres gestions .. Segons el Reglament d’Execució de la Llei Orgànica 4/2000, el termini que té l’autoritat per notificar les resolucions és de tres mesos a comptar de l’endemà que s’hagi registrat el tràmit en l’òrgan competent. Cal destacar que queden fora d’aquest termini alguns tipus de sol·licituds especials com són el cas per exemple de: -Residència de fills menors d’estrangers residents a Espanya -Autoritzacions de treball de temporada Autorització de reagrupament familiar En aquests casos anteriorment esmentats, el termini per notificar la resolució en els procediments d’estrangeria és la meitat de temps, és a dir d’un mes i mig. Un altre termini diferent que existeix és quan se sol·licita un visat de residència, el qual té un termini màxim i no prorrogable per notificar la resolució d’un mes des del moment en què es presenta la sol·licitud. Un exemple d’això són ara els visats de curta durada que se solen resoldre en un termini d’uns 15 dies. Però Què passa si transcorregut el termini legal de notificació no es tenen notícies? En aquest cas es diu “Silenci administratiu”, el qual generalment es veu com una cosa “positiva” amb el que significaria que la sol·licitud estaria concedida. No obstant això, el millor sempre és recórrer per conèixer la resposta real sobre el mateix ja que en estrangeria el silenci administratiu no es contempla com una cosa positiva. Per poder tenir un millor assessorament, l’ideal és comptar amb experts en estrangeria que coneguin els terminis i que sàpiguen com actuar en cada sol·licitud i resolució dels procediments d’estrangeria sol·licitats.

Abogado especialista en Derecho Laboral y Derecho Empresarial con más de 15 años de experiencia.

Artículos Relacionados